CHAMP NEWS
Austin Champ OUW 82F

In MVT magazine, WINDSCREEN magazine, No. 137, winter 2012, page 86

Austin Champ OUW 82F