CHAMP NEWS
Austin Champ MAS 794

In MVT magazine, WINDSCREEN magazine, No. 137, winter 2012, page 92

Austin Champ OUW 82F